Informace o publikaci

XII. studentská vědecká konference katedry českého jazyka a literatury

Autoři

NOVÁKOVÁ Ester ZABLOUDIL PECHNÍK Ondřej

Rok publikování 2020
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace představuje příspěvky z vědecké konference konané 8. 10. 2020 online. Autory jsou posluchači magisterského a doktorského studia. Na onomastickou problematiku se zaměřuje příspěvek Jana Oujezdského (Uliční název jako anoikonymum a jeho odlišnosti od ostatních jmen nesídelních objektů), Andrea Kytlicová zkoumá mluvené projevy (Větná stavba mluvených projevů žáků 2. stupně ZŠ při komunikaci ve výuce), s výukou studentů s odlišným mateřským jazykem souvisejí příspěvky Radima Ošmery (Metodologie foneticko-fonologického výzkumu a jeho využití v praxi: Výslovnost hlásky „j“ vietnamskými mluvčími) a Lucie Křižkové (Pracovní listy k moravským reáliím). Na dětského čtenáře je zaměřen příspěvek Miroslava Jindry (Cestou za zrcadlem: k výzkumu dětského čtenářství žáků třetí třídy základní školy), sborník uzavírá literárněvědný příspěvek Ondřeje Zabloudila Pechníka (Tematika přírodních národů v české literatuře devadesátých let dvacátého století).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info