Informace o publikaci

Testové strategie používané studenty při jazykových zkouškách z receptivních dovedností - přehled dosavadního bádání

Autoři

BUMBÁLKOVÁ Eva

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Prezentace se zabývá dosavadním bádáním v oblasti testových strategií používaných studenty v jazykových testech receptivních dovedností. Do přehledu bylo zahrnuto 23 studií z let 1998-2020 týkajících se empirického výzkumu a publikovaných v časopisech zahrnutých v databázích Scopus a Web of Science. Prezentace se zabývá analýzou několika oblastí – rozdílných definic testových strategií, metodologií výzkumů, výzkumnými otázkami a výsledky studií. Mezi zajímavá zjištění opatří, že jde především o výzkum kvantitativní, respondenty jsou převážně univerzitní studenti. Výzkumníci používají standardizované testy, použité inventáře strategií jsou velmi odlišné. Studie se nejčastěji zaměřují na zjištění souvislostí mezi množstvím použitých strategií a výsledky dosaženými v testech. Výsledky výzkumu nejsou jednoznačné, vztah mez použitím strategií a výsledky testů potvrzují pouze některé studie. Naopak výzkumy týkající se výuky testových strategií poměrně jednoznačně ukazují kladný vliv takové výuky na výsledek testu. Některé výzkumy se zaměřují na efektivitu jednotlivých strategií, tato oblast však zatím nebyla dostatečně prozkoumána.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info