Informace o publikaci

Ustálená slovní spojení v odborném psaném diskurzu: korpusová analýza

Autoři

ATCHESON Hana

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je sestaven formou přehledu charakteristik tří textových korpusů, které budou zpracovány za účelem určování četnosti výskytu a rétorických funkcí ustálených slovních spojení. Hlavní otázky, které analýza korpusů zohledňuje, jsou formulovány takto: Která jsou nejčastější ustálená slovní spojení v teoretickém článku disciplíny vizuálního umění a designu; jakou plní funkci; které z rétorických funkcí nejčastějších čtyřslovných spojení dle taxonomie Hylanda jsou přítomny v teoretickém článku disciplíny vizuálního umění a designu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info