Informace o publikaci

Kdy ukončit léčbu hepatitidy B?

Autoři

HUSA Petr

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202101-0007_current-view-on-hepatitis-b-diagnosis-and-therapy.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3D%2509Kdy%2Bukon%25E8it%2Bl%25E9%25E8bu%2Bhepatitidy%2BB%253F%26sfrom%3D0%26spage%3D30
Doi http://dx.doi.org/10.36290/vnl.2021.007
Klíčová slova chronic hepatitis B; tenofovir; entecavir; stopping therapy
Popis Infekce virem hepatitidy B (HBV) je stále celosvětově zdravotním problém s měnicí se epidemiologií v závislosti na řadě faktorů, především na vakcinační politice a migraci. Chronická infekce HBV je dynamický proces, který odráží interakce mezi virovou replikací a hostitelskou imunitní odpovědí. Ne všichni pacienti chronicky infikovaní HBV mají chronickou hepatitidu B. Ukončení léčby nukleotidovými nebo nukleosidovými analogy (NA) je závažným rozhodnutím, protože je spojeno s nebezpečím reaktivace množení viru, které se projeví vzestupem hladiny HBV DNA, aktivity ALT a zánětlivé aktivity v jaterní histologii. Nejbezpečnější je ukončit léčbu až po vymizení HBsAg, což je parametr dosažení imunitní kontroly nad infekcí HBV.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info