Informace o publikaci

GIS — Invenio: komplexní diagnostický systém pro identifikaci nadaných žáků pomocí videoher

Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka JABŮREK Michal

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cílem příspěvku je představit posluchačům nově vyvíjený on-line diagnostický systém GIS - Invenio, který je určen ke skríningu rozumově nadaných žáků 1.-6. třídy základních škol. Ten vychází z empirickypodložené psychologické teorie C-H-C (Cattell – Horn – Carroll, viz např. Schneider & McGrew, 2018). Systém využívá moderní přístup, tzv. game-based assessment, v rámci něhož jsou jednotlivé subtesty pojaty jako jednoduché počítačové hry, do kterých jsou integrovány herní prvky jako např. příběh, komiksová grafika, zvuky, sbírání bodů apod. Díky tomu obvykle dochází ke zvyšování motivace, hravosti a snižování případných obav u testovaných dětí. Aktuálně jsou k dispozici čtyři diagnostické hry, výzkumný tým však intenzivně pracuje na dalších herních subtestech. V přednášce se zaměříme jak na představení celého diagnostického systému, jeho zacílení a základní koncepci, tak i na prezentaci postupu vývoje jedné z diagnostických her tak, aby si posluchači dovedli lépe představit složitý proces, který je v pozadí tvorby každého ze subtestů. Konkrétně se bude jednat o hru Elliot a nečekaní návštěvníci, která je v rámci C-H-C teorie zaměřena na měření fluidní inteligence. V tomto subtestu má hráč za úkol rozmisťovat mimozemšťany různých tvarů a barev do správných domečků dle graficky znázorněných podmínek. Tento proces, kdy hráč vychází z předem známých pravidel, ze kterých vyvozuje dílčí závěry a řešení, je základem tzv. deduktivního usuzování (v C-H-C teorii bývá také někdy označováno jako uvažování obecné sekvenční).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info