Informace o publikaci

Úskalí laboratorních metod v ovariálním skríninku - doba "-omická"?

Autoři

NÁLEŽINSKÁ Monika ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka VALÍK Dalibor HERNYCHOVÁ Lenka PAVLÍK Tomáš MAZALOVÁ Monika CHOVANEC Josef FAIT Vuk

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.onkologiecs.cz/artkey/xon-202002-0005_uskali_laboratornich_metod_v_ovarialnim_skrininku_-_doba_-omicka.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/xon.2020.016
Klíčová slova gynaecologic onkology; ovarian carcinoma; screening; vascular endothelial growth factor VEGF; glycomics
Popis Veškerá odborná literatura týkající se karcinomu vaječníku uvádí vždycky stejná fakta: v současné době neexistuje metoda pro skrínink rakoviny vaječníku. Kombinace využití sérových nádorových markerů a zobrazovacích metod selhaly. V předkládaném sdělení jsou diskutovány možnosti laboratorních metod v historickém kontextu a s přesahem do současného výzkumu, kdy komentujeme výsledky dvou pilotních studií (vaskulární endoteliální růstový faktor VEGF D jako potenciální sérový biomarker a soudobé poznatky z glykanového profilování, které mají vztah k predikci chemosenzitivity a celkového přežití). Metody zobrazovací a klinické jsou pouze jmenovány v rámci didaktické kompaktnosti článku. Jakkoliv je biomarker CA 125 velmi známý a frekventně užívaný, interpretace výsledků vyšetření je složitá. Jednoznačně CA 125 neslouží k populačnímu vyšetření v rámci gynekologického preventivního vyšetření. Snahy o nalezení optimálního biomarkeru nebo jejich kombinace souvisejí nejen s diagnostikou patologického stavu, ale očekávaný je i přesah směrem k určení ideální terapeutické metody u konkrétní pacientky, a tím konečně dosažení zlepšení v parametrech celkového přežívání rakoviny vaječníku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info