Informace o publikaci

Report of termination of the clinical trial in the Czech Republic TUD-2DAUNO-058

Název česky Zpráva o ukončení klinického hodnocení v České republice TUD-2DAUNO-058
Autoři

DEMLOVÁ Regina GRODOVÁ Karolína

Rok publikování 2020
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Přiložené soubory
Popis EudraCT 2013-003191-12 Klinická studie: Randomizované srovnání mezi dvěma dávkovými hladinami daunorubicinu a mezi jedním versus dvěma cykly indukční terapie pro dospělé pacienty s akutní myeloidní leukémií nad 60 let. Informace o ukončení klinického hodnocení dává komplexní přehled informací o klinickém hodnocení (KH). Popisuje průběh KH včetně stručného popisu, uvádí seznam center KH a jejich hlavní zkoušející a podává informaci o subjektech KH (počet zařazených pacientů, počet pacientů, kteří studii dokončili a počet pacientů, kteří ji nedokončili). Dále obsahuje informace o bezpečnosti a sledovaných parametrech účinnosti, opatření přijatá v průběhu KH a informace o vykonaných auditech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info