Informace o publikaci

Stradajuščij geroj v romane Leonida Andrejeva Igo vojny: ot ličnogo do vseobščego

Název česky Trpící hrdina v románu Leonida Andreeva Igo vojny: od individuálního k všeobecnému
Autoři

DOHNAL Josef DMITRIEVA Iuliia

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Quaestio Rossica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://qr.urfu.ru/ojs/index.php/qr/issue/view/319/241
Doi http://dx.doi.org/10.15826/qr.2021.2.606
Klíčová slova Leonid Andreyev; The Yoke of War; writer’s diary; personal tragedy; tragedy of war
Popis Článek je věnován románu "Igo voyny" od L.N. Andreeva. Autoři se zabývají postupným přechodem "objektivních" deníkových zápisů hrdiny románu k ostře subjektivním, v nichž lze cítít rozpolcené vnímání války, nepříznivě ovlivňující život v týlu. Hrdina románu, původně uvažující racionálně, postupně prožívá řadu osobních a společenských katastrof, jejichž příčinou je přímo či nepřímo válka, a dospívá k přesvědčení, že ani on jako jediná, "buňka", ani lidé jeho ražení nemají žádný vliv na běh dějin, že válka nemilosrdně ničí nejen "je", ale i nepřátele. Protikladné změny ve vnitřním světě hrdiny odrážejí jeho pochyby o vlastenectví, o spravedlivosti "lidu" a o smyslu války vedené za stát, neboť z války těží skupina dravých podnikatelů. Poté, co si hrdina uvědomil tragické výsledky války, už není schopen racionálně jednat. Přijímá všechny ztráty – osobní i sociální – a dosahuje ryze emocionálního pocitu všeobecné nespravedlnosti války. Jediné, co může udělat, je pomoci zraněným vojákům. Andrejev se v románu zabývá širokou škálou problémů a poukazuje na některé tematické osy spojující zkušenosti a osud jedince a jeho osobní znovuzrození a vztah k nejbližším členům jeho rodiny a k okolní společnosti v užším i širším, abstraktnějším chápání. Román však sahá až k filozofickým otázkám významu tak vznešených pojmů, jako je vlastenectví, osud vlasti, sounáležitosti s lidskou masou, smysl individuální existence, a představuje v podstatě filozofický, všelidský pohled na první světovou válku. Andrejev, který v mnoha ohledech navazuje na tradice klasické ruské literatury, klade otázky na univerzální úrovni.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info