Informace o publikaci

Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé

Autoři

LOSKOTOVÁ Irena JAN Klápště WIHODA Martin KALHOUS David PROCHÁZKA Rudolf JERZY Piekalski MARTIN Nodl JOSEF Žemlička JAN Libor TOMASZ Cymbalak MARTIN Musílek JAROSLAV Podliska JAN Havrda JAN Zavřel PAVEL Slézar CTIBOR Ostrý KAREL Nováček HEDVIKA Břínková

Rok publikování 2021
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace je souborem studií k historii vybraných středověkých měst z českých zemí a Polska, čerpající především z archeologických pramenů a reflektující mezioborovou spolupráci při řešení společných výzkumných otázek. V úvodních statích vzpomínají kolegové a přátelé na svoji dlouholetou spolupráci s oslavencem, v závěru je zařazena jeho bibliografie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info