Informace o publikaci

Poznámky k pitvě a úpravě těl po patologicko-anatomické, zdravotní a soudní pitvě

Autoři

FRIŠHONS Jan STRNAD Adam KOPIJA Petr

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gnosis Medica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www Gnosis medica
Klíčová slova Autopsy technique; forensic autopsy; pathologic-anatomy autopsy
Popis Pitva zůstává i přes rozvoj virtuálních technologií základním nástrojem morfologického zkoumání mnoha medicínských oborů. V rámci posmrtné diagnostiky je velmi důležitým, leč pro celistvost těla destruktivním procesem. Proto je nutné se vyvarovat většího porušení těla, než je nezbytné, a to zejména adekvátním přizpůsobením pitevní techniky a úpravy těla tak, aby splňovala legislativní, etické a pietní nároky, stejně jako diagnostickou výtěžnost. V roce 2015 byla podle statistik ÚZIS provedena pitva u 17,9 % zemřelých, roku 2016 u 14,2 % a v roce 2017 u 18,14 % osob z celkového ročního počtu zemřelých (obr. 1A-C). Na rozdíl od některých evropských zemí se postup provedení pitvy v ČR standardizuje až nyní Standardním operačním postupem k výkonu pitvy poskytovatelem v oboru soudního lékařství „SOP – Pitva“. Návrh standardu je rozpracován od roku 2018 expertní skupinou České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie. Podrobný postup vnitřní prohlídky těla během pitvy bude zahrnut v příslušném apendixu standardního operačního postupu. Parciální pitva, tj. neotevření všech tří tělních dutin, je uvedena jako nepřípustná. Výkon pitvy musí být proveden na náležité odborné úrovni, tzv. de lege lata, což znamená, že se vychází z aktuálních odborných poznatků soudního lékařství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info