Informace o publikaci

Komparace společného trestního řízení vedeného proti obviněné fyzické a právnické osobě v české a slovenské právní úpravě

Autoři

MALÝ Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference konference Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi - 9. ročník, 2021
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedecko-vyskumna-cinnost
Klíčová slova Criminal liability of legal entities; Joint criminal proceeding; Criminal proceeding; Czech legislation; Slovak legislation
Popis Společné trestní řízení není novum, které by se v právních řádech evropských zemí objevilo až se zakotvením trestní odpovědnosti právnických osob. Společné trestní řízení vedení proti dvěma (či více) obviněným fy-zickým osobám je institutem, který je historicky spjat s trestním právem procesním. Společné trestní řízení vedené proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě je tak jistou modifikací již zavedeného, reflektující specifika právnické osoby jako takové, jakož i specifika, která vyvstávají, pokud je společné trestní řízení vedeno proti dvěma (či více) osobám, když povaha těchto osob je rozdílná.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info