Informace o publikaci

MEDIEVAL WHITE FINE-GRAINED KAOLINITIC CERAMICS IN THE CZECH LANDS IN FINDS FROM PILSEN AND ČESKÉ BUDĚJOVICE

Název česky Středověká bílá, jemně zrnitá kaoliniticá keramika v českých zemích se zřetelem k nálezům z Plzně a Českých Budějovic
Autoři

ČAPEK Ladislav ORNA Jiří SLAVÍČEK Karel VŠIANSKÝ Dalibor

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archaeologia historica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Text článku
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AH2021-1-9
Klíčová slova white fine-grained ceramics; High and Late Middle Ages; dating; technology; function; petrographic analysis; Czech lands
Popis V české, ale i středoevropské archeologické literatuře již delší dobu budí pozornost miniaturní nádobky vyrobené z bělavé, jemně plavené hlíny, místy zdobené červeným malováním nebo olovnatými polevami, které jsou obecně považovány za importy, jejichž provenience je předpokládána na západ od našich hranic. Nacházíme je v řadě městských, hradních a překvapivě hojně i ve vesnických souborech středověké keramiky 13. až 14. století, a to většinou jako solitérní nálezy. Diskuse se vedly a stále vedou nad jejich funkcí. Jsou považovány za schránky na koření, masti, vonné esence a nejčastěji za dětské hračky, neboť často vystupují v keramických souborech společně s drobnými figurálními plastikami. Tato specifická skupina keramiky je v německé literatuře označovaná jako bílá, jemně plavená keramika – weiße feine Irdenware, pro niž je charakteristický vysoký obsah kaolinu či kaolinitických hlín v keramické hmotě, stopy vytáčení a tvrdý výpal v oxidační atmosféře. Cílem příspěvku je rozbor technologie a tvarové charakteristiky nádobek na základě známých příkladů shromážděných na území Čech, Moravy a Slezska nastínit dosavadní diskuse týkající se otázek původu, datování a funkce jak v domácí, tak zahraniční literatuře. Snahou je také vysvětlit možné cesty, jakými se tyto nádobky dostaly do sortimentu městských, hradních a vesnických domácností. Zvláštní pozornost je věnována miniaturním nádobkám z bílé keramiky z Plzně a Českých Budějovic, které dosud nebyly v literatuře náležitě zhodnoceny. Proveden byl také menší petrografický rozbor bílé keramiky, jehož výsledky ukazují na odlišný původ výrobků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info