Informace o projektu

Informace o projektu
Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví (Keramika jako kulturní dědictví)

Kód projektu
DG18P02OVV020
Období řešení
3/2018 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Moravské zemské muzeum v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Muzeum Vysočiny
Archaia Brno o.p.s.

Projekt pod názvem Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví naplňuje v rámci globálního cíle č. 2. (Kulturní dědictví) všechny tři specifické cíle. Specifický cíl č. 2.1 – Středověká keramika jako předmět výzkumu a jako muzejní předmět a exponát zahrnuje navržení metodiky optimálních postupů při post-exkavačním zpracování středověké keramiky od laboratorního zpracování, konzervátorsko-restaurátorských prací, deskripce, fotografické a 3D dokumentace až po evidenci a archivaci dat pomocí formalizovaných systémů (databází) pro potřeby muzejní evidence. Součástí bude také metodika postupů archeometrického studia keramiky. Výsledkem bude certifikace vybraných a inovátorských metodických postupů a památkvé metodiky a vytvoření odborné knihy, která bude metodickým nástinem při zpracování středověkých keramických souborů. V rámci řešení specifického cíle č. 2.2 – Středověká keramika jako technologický problém budou vyvíjeny postupy, nástroje a technologie v archeometrickém výzkumu keramiky. Vyvíjené postupy a technologie budou testovány na bázi experimentálního výzkumu; snahou bude získání maxima informací o technologických aspektech keramiky za minimalizace destruktivních zásahů a rizik. Smyslem bude získání detailních informací o struktuře keramického materiálu, který může být využit nejen ke studiu technologie keramiky, ale také k návrhu vhodného laboratorního, konzervačního a restaurátorského postupu, či dalších preventivních opatření. Záměrem specifického cíle 2.3. – Středověká keramika jako předmět prezentace a edukace (Keramika a veřejnost) je zpřístupnění výsledků dosavadního výzkumu vrcholně středověké keramiky prostřednictvím moderních médií pro potřeby prezentace a edukace, a to pomocí 1) vytvořeného integrovaného otevřeného systému webových stránek - tzv. repozitáře, 2) archeologického internetového virtuálního muzea středověké keramiky. Výsledky výzkumu budou zpřístupněny široké veřejnosti realizací výstavy: „Keramika ve vrcholně středověké společnosti“.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info