Informace o publikaci

COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA

Název česky Kognitivně behaviorální terapie insomnie
Autoři

ONDRÁČKOVÁ DACEROVÁ Veronika BARTOŠOVÁ Kateřina KOLOMAZNÍK Lukáš

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku bylo zmapovat dlouhodobý účinek CBT-I, existující formy CBT-I intervence a léčbu komorbidit spojených s?poruchou spánku. Předkládaná práce je přehledem výsledků 47 studií, které byly zařazeny na základě systematického výběru a na základě klíčových slov zadaných v?databázi EBSCO a SCOPUS v?období 2011-2021. Analýza vybraných studií se zabývala otázkami, zda je CBT-I intervence účinnou metodou pro léčbu insomnie v?rámci dlouhodobého sledování, v?čem se výzkumy CBT-I intervence liší, zda je CBT-I intervence účinnou metodou pro léčbu komorbidit spojených s?poruchou spánku a co v?dosavadních výzkumech chybí a kam by měl směřovat další výzkum. Výsledkem příspěvku je shrnutí poznatků ze zahrnutých validních empirických výzkumů. Nejvíce validních studií bylo nalezeno v?rámci tří měsíčního sledování dlouhodobých účinků CBT-I intervence, internetové formy CBT-I intervence a komorbidní deprese. Tyto studie byly blíže popsány a porovnány. Shrnutí všech validních studií se může stát přínosem pro budoucí výzkumné studie, stejně tak i pro budoucí vývoj KBT-I intervence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info