Informace o publikaci

Porovnání výsledků měření celkového ozonu Brewerovým a Dobsonovým spektrofotometrem v Antarktidě

Logo poskytovatele
Autoři

ČÍŽKOVÁ Klára LÁSKA Kamil METELKA Ladislav STANĚK Martin

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Meteorologické zprávy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/rocniky.html
Klíčová slova stratospheric ozone; Antarctica; Brewer spectrophotometer; Dobson spectrophotometer
Popis Ozon je důležitý plyn, který ve stratosféře absorbuje škodlivé UV záření a chrání tak živé organismy včetně člověka. V 80. letech 20. století byl pozorován výrazný úbytek tohoto plynu, a až do současnosti se každé jaro tvoří nad Antarktidou ozonová anomálie. Z tohoto důvodu je měření stratosférického ozonu stále důležité a je nutné dbát na jeho přesnost. Množství ozonu v atmosféře lze měřit pomocí satelitních i pozemních přístrojů, z nichž nejpřesnější jsou spektrofotometry. Cílem tohoto článku je porovnání průměrných denních průměrů celkového ozonu naměřeného pomocí Brewerových a Dobsonových spektrofotometrů na antarktických stanicích Marambio a Amundsen-Scott v období 2011–2015. Měření na obou stanicích spolu dobře souhlasila (r2 = 96 %), avšak Dobsonův spektrofotometr na stanici Marambio systematicky podhodnocoval a na stanici Amundsen-Scott systematicky nadhodnocoval celkový ozon z Brewerova spektrofotometru. Závislost rozdílů mezi celkovým ozonem naměřeným Brewerovými a Dobsonovými spektrofotometry na zenitovém úhlu Slunce a na celkovém ozonu byla v některých případech statisticky významná, podíl vysvětlené variability ale nikdy nepřekročil 3 %. Detailní případové studie největších rozdílů mezi Brewerovými a Dobsonovými spektrofotometry naznačily, že výskyt těchto rozdílů může být podmíněn nejen vysokými zenitovými úhly Slunce a malým množstvím ozonu, ale i časovou proměnlivostí celkového ozonu na okraji polárního víru. Z těchto analýz vyplynulo, že rozdíly celkového ozonu naměřené jednotlivými dvojicemi Brewerových a Dobsonových spektrofotometrů jsou závislé nejen na atmosférických podmínkách, ale i na kalibračních faktorech a specifických vlastnostech konkrétních přístrojů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info