Informace o publikaci

Dedikace a předmluvy v českojazyčných tiscích druhé poloviny 16. století očima statistiky

Autoři

PIŠNA Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference Bibliotheca Antiqua 2021
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://kba.vkol.cz/aktualni-rocnik
Klíčová slova Paratexts; dedication; preface; socio-cultural traces; statistics; 1547-1600
Popis Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu z let 2007 až 2020. Na základě databáze Knihopis digital 1806 bibliografických jednotek jsme vyexcerpovali a z toho 765 jednotek, které byly opatřeny úvodními paratexty. V textové podobě se podařilo získat 619 bibliografických jednotek (odpovídá 81% z celkového stavu). Textů dedikací evidujeme celkem 455 u získaných textů a 91 u dosud neprozkoumaných. Předmluvou bylo opatřeno 350 bibliografických jednotek získaných a 58 dosud neprozkoumaných. Zřetězení paratextů evidujeme u 171 jednotek. Následně jsme stanovili, z jakého sociálního prostředí pocházeli dedikanti a dedikátoři. Procentuálně nejpočetnější část dedikantů nalezneme mezi šlechtou (71%) - z panského stavu pochází 50%, nižší stav (reprezentovaný vladyky, zemany a rytíři) odpovídá 21% dedikací. Městské správě a měšťanům odpovídá celkem 22%. Dedikace panovníkovi (5%). Z hlediska dedikátorů jsme se soustředili na jeho profesní roli, kterou vůči textu v době sepsání dedikace zastával. Nejvíce je spojeno s autorstvím primárního textu (54%), po němž následuje překladatel (25%), tiskař (12%) a editor (7%). U předmluv směřovaných čtenáři dominuje editor (31%) následován autorem primárního textu (26%), překladatelem (24%) a nakonec tiskařem (17%).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info