Informace o publikaci

To nejlepší tady jsi TY! Roboti a jiné drahé hračky v pozdní dospělosti/

Logo poskytovatele
Autoři

VIDOVIĆOVÁ Lucie PETROVÁ KAFKOVÁ Marcela

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Bezprecedentní stárnutí světových populací je považováno za jednu z největších výzev budoucnosti. Obavy jsou směřovány především vůči finančním nákladům měnící se demografické struktury a nedostatečného zajištění péče o stárnoucí jedince. Jedním ze zdrojů řešení je oblast vyspělých technologií, umělé inteligence a robotizace, které by mohly přispět jak k nahrazení očekávaného poklesu produktivity práce, tak nahradit chybějící pečovatele. Přemostění problému stárnoucích populací technologickými řešeními ale vede přes poměrně hlubokou propast sociálních externalit. Hledaná a navrhovaná řešení se pohybují mezi dualitami mládí a stáří, vyspělosti a zaostalosti, aktivity a pasivity, kategoriemi "my" vs. "oni", a odkrývají některá diskutabilní pojetí stáří a stárnutí v současných společnostech. Naše diskuse v tomto příspěvku je založena na průběžných výsledcích aplikovaného projektu "HUMR: Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek" (TL02000362), který se snaží hledat potenciál využití moderního robotického hardware a software pro překlenutí technologické propasti u současných starších osob v komunitním (skupinovém) kontextu. Diskutovány v příspěvku budou skrze "human-robot-interaction (HRI)" odkrývaná bílá místa v pojetí aktivního stárnutí, zejména absence hry a humoru; genderová rovina přístupů k technologiím v pozdějších životních fázích a škály vztahovosti HRI, a v neposlední řadě i limity naděje technologických řešení problémů stárnoucích společností.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info