Informace o publikaci

Trestný čin zabití v kontextu ochrany práva na život

Autoři

TEXL David

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník z konference OCHRANA ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV PROSTRIEDKAMI TRESTNÉHO PRÁVA
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www sborník z konference
Klíčová slova Manslaughter, right to live, fundamental human rights
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá problematikou právní úpravy jednoho z trestných činů proti životu a zdraví – konkrétně trestného činu zabití. Článek si klade za cíl zasadit tento trestný čin do kontextu ústavněprávní ochrany práva na život. Úvodní část obsahuje obecné výklady, týkající se historie problematiky ochrany lidského života prostředky trestního práva. Následuje podrobnější rozbor skutkové podstaty trestného činu zabití a jejích jednotlivých částí. Závěrečná část se pak věnuje otázce, zda je ochrana lidského života prostřednictvím právní úpravy tohoto trestného činu dostačující či nikoli a zabývá se rovněž některými úvahami de lege ferenda. Článek byl inspirován diplomovou prací jeho autora, která byla věnována komparaci trestných činů vraždy a zabití, a to především optikou rozhodovací praxe českých soudů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info