Informace o publikaci

Evoluce rituálního chování : Kolektivní rituál jako kooperativní komunikační adaptace

Autoři

KUNDT Radek

Rok publikování 2022
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kolektivní rituální chování je mezikulturně univerzálním jevem. Proč ale lidé investují tolik zdrojů a energie do činností, které nemají žádnou zřejmou funkci? Tuto hádanku adresují sociálně-vědní disciplíny od chvíle svého vzniku a tradičně zdůrazňují zásadnost rituálu pro fungování společnosti. Dostatečně ale nevysvětlují, proč by rituál měl tuto funkci mít a jakými mechanismy ji umožňovat. V návrhu evoluce lidského rituálního chování budu s kolektivním rituálem pracovat jako s komplexním signalizačním systémem, který umožňuje mutualistickou spolupráci. Začnu analýzou současných signalizačních systémů lovců-sběračů, ve kterých identifikuji tři základní stavební kameny – signály podobnosti, koaliční signály a signály oddanosti ke kolektivní akci. Tyto signály následně prozkoumám u ostatních primátů a homininů minulosti za pomoci primatologie, archeologie homininů a paleoantropologie. V dalším kroku určím neuro-kognitivní mechanismy, které tyto signály nesou a pokusím se vystopovat, kdy se v minulosti poprvé objevují a jaké socio-ekologické tlaky ke kooperativní komunikaci působily na jejich selekci. Celou syntézu zakončím argumentem, že s příchodem H. Sapiens již kolektivní rituál patrně představoval zásadní adaptaci napomáhající s překonáváním problémů kolektivní akce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info