Informace o publikaci

Využití barevné symboliky v interpretaci literárního díla

Autoři

BŘEZINOVÁ Klára

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá využitím barevné symboliky, která může být funkčním nástrojem k činnostem vedoucím k analýze literárního díla v rámci literární výchovy ve vyšších ročnících sekundárního vzdělávání či nižších ročnících terciárního vzdělávání. Představuje potenciál smyslového (v tomto případě vizuálního) vnímání literárního díla jako prostředek k přiblížení a pochopení daného literárního díla. Na základě nauky o barevné symbolice názorně ukazuje možnosti aplikace ve vyučovací hodině věnované rozboru literárního díla. Příspěvek prezentuje dvě vybraná kanonická literární díla, a to jedno dílo z oblasti prózy, jedno dílo z oblasti poezie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info