Informace o publikaci

Vybrané aspekty literárního díla a jejich recepce dětským čtenářem: výsledky výzkumu dětského čtenářství formou skupinové diskuze

Autoři

JINDRA Miroslav

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference XIV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2170
Klíčová slova reception; children's reader; group discussion; phenomenological approach; younger school age
Popis Výzkum recepce literárního díla dětským čtenářem zahrnuje množství metodologických přístupů, kterými je možné tento fenomén zkoumat. Každé dítě vyžaduje svůj specifický způsob vyjádření, jenž je pro něj vlastní a přirozený. Jedním z možných výzkumných nástrojů při výzkumu recepce dětského čtenářství je neodmyslitelně skupinová diskuze, nabízející otevřený prostor pro vyjádření. Tento nástroj přinesl řadu významných informací konkretizujících vnímání a přijetí literárního díla dětským čtenářem. Cílem příspěvku je nabídnout čtenáři dílčí výsledky výzkumu dětského čtenářství, a to na základě využité výzkumné metody skupinové diskuze. Výzkumné aktivity jsou součástí disertačního projektu autora příspěvku zaměřeného na identifikaci dítěte mladšího školního věku s literárním a divadelním dílem. Příspěvek předkládá výsledky skupinové diskuze z hodin čtení literárního díla Lewise Carrolla Za zrcadlem a co tam Alenka našla, provedeného u žáků třetí třídy základní školy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info