Informace o publikaci

Uplatnění restorativní justice v trestních věcech pohledem české veřejnosti

Autoři

JURAS Adam NOVÁK Jakub

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Restorativní justice je pro české trestní právo převážně neprozkoumané území s občasnými obecnými zmínkami v odborné literatuře. V teoretické rovině lze i říci, že restorativní myšlenka pomalu ale jistě proniká do norem trestního práva, což však vede k otázce, proč se to neprojevuje i v praxi. Jednou z hlavních tezí pro nevyužívání restorativní justice není nedostatečný právní základ, nýbrž nedostatkem informací o její proveditelnosti a obav ze veřejného mínění, což vzbuzuje celkovou skepsi vůči restoraci. Záměrem tohoto příspěvku je prezentovat výsledky výzkumného zkoumání nálad ve české společnosti na toto téma a tím vyplnit jinak empiricky nepříliš zkoumanou část studia restorativní justice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info