Informace o publikaci

Stát, státnost, občan a národ

Autoři

FENYK Jaroslav

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Vznik státu má zajímavé historické kořeny. Významné zmínky o státu přinesla již antická kultura. Jeho podoby a formy historicky vyvíjely. S tím i státnost. Demokratické právní řády vznikaly postupně. Jsou typické dělbou moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Stát slouží občanům. Stát tvoří ovšem také sdružení občanů - národ. Pro občany je typickou vlastností vlastenectví, které je formou odpovědnosti za tradice, jazyk a kulturu. Globalizační tendence, které národ vnímají jako vymírající vedou ke stagnaci, protože potlačují přirozené soupeření národů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info