Informace o publikaci

Závlahy v ČR – jejich současný stav, kulturně-historická hodnota a možnosti dalšího využití

Autoři

ROZKOŠNÝ Miloš HONEK David DZURÁKOVÁ Miriam CALETKA Martin HUDCOVÁ Hana KULHAVÝ Zbyněk PELÍŠEK Igor KARÁSEK Petr SVITÁK Zbyněk VYSKOČIL Aleš FLORIAN Jaromír

Rok publikování 2022
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Popis Soubor sedmi specializovaných map s odborným obsahem představuje příspěvek k výzkumu možností způsobů identifikace, evidence, dokumentace, třídění a hodnocení historických závlahových objektů a jejich funkčních celků a ukazuje možné způsoby grafické interpretace vzájemných vazeb v rámci těchto funkčních celků s potenciálem stanovit priority pro uchování technického dědictví, včetně možné památkové ochrany. Soubor map představuje výsledky výzkumu vybraných závlahových soustav, které reprezentují nejstarší, historické, ale i klíčové soustavy definující rozvoj tohoto oboru vodního hospodářství v České republice, respektive Československu. Jednotlivé oblasti a lokality závlahových soustav byly vybrány tak, aby reprezentovaly vybrané hlavní typy závlah podle zpracované typologie, která byla vytvořena na základě obecně uznávaného rozdělení závlah. Cílem a smyslem předkládaného souboru map je také představit možnosti a způsoby mapování, identifikace a interpretace vývoje objektů závlahových soustav.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info