Informace o publikaci

Školní úspěšnost žáků mladšího školního věku - možnosti predikce

Autoři

MAREŠ Jan JEŽEK Stanislav

Rok publikování 2000
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Tento příspěvek shrnuje poznatky získané v průběhu dvouletého longitudinálního výzkumu uskutečněném v letech 1999 až 2000 v Brně Katedrou psychologie FSS MU za podpory British Know How Fund. Hlavním cílem projektu bylo zjistit současné vývojové zvláštnosti dětí mladšího školního věku ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, zvláště těch, jejichž mateřštinou není český jazyk a přispět tak k diskusi o vytváření odpovídajícího způsobu výchovně vzdělávací práce s těmito dětmi. Výzkum zahrnoval 370 žáků druhých tříd a o rok později stejných žáků ve třetích třídách dvanácti škol (z toho čtyř zvláštních) v centrální části Brna. Příspěvek shrnuje poznatky získané v první části našeho projektu. V ní jsme se pokusili výzkumně prostudovat prediktivní validitu různých indikátorů školního úspěchu na vzorku dětí druhých a (o rok později) třetích tříd základních a zvláštních škol, a to dětí pocházejících jak ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, tak z prostředí, které sociokulturně znevýhodněné není.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info