Informace o publikaci

Studies of Laser Ablation ICP Atomic Emission Spectrometry using Laser Induced Plasma Emission Signals

Název česky Studium laserové ablace ve spojení s ICP AES spektrometrií s využitím emise laserem buzeného plazmatu
Autoři

NOVOTNÝ Karel VACULOVIČ Tomáš KANICKÝ Viktor OTRUBA Vítězslav

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ICP Information Newseltter
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova LA-ICP-AES; LIBS; laser ablation
Popis Bylo vyvinuto zařízení umožňující současné sledování emise laserem buzeného plazmatu a signálu LA ICP AES. Systém se skládal z pulzního laseru Nd:YAG Quantel Brilliant pracujícím na základní vlnové délce 1064 nm s frekvencí pulzů 10 Hz. Vzorek byl umístěn do držáku který byl součástí ablační komory a byl připevněn k x,y translátoru. Emise laserem indukovaného plazmatu byla snímána objektivem a vedena optickým vláknem na vstupní štěrbinu monochromátoru TRIAX 320. Monochromátor byl vybaven klíčovaným fotonásobičem Hamamatsu R928. Zpoždění bylo možné nastavit v rozmezí 50 ns až 40 us s délkou vzorkovacího okna v rozmezí 5 až 25 us. Časově rozlišený signál byl zaznamenáván osciloskopem TDS1012. Aerosol vzorku byl z ablační komory transportovám nosným plynem do injektoru ICP spektrometru JY170 Ultrace. Byl sledován vliv argonu, helia, dusíku, kyslíku a vzduchu na signály vybraných prvků v několika typech kovových vzorků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info