Informace o publikaci

LA-ICP-AES and LIBS Analysis of solids

Název česky LA-ICP-AES a LIBS Analýza pevných vzorků
Autoři

NOVOTNÝ Karel VACULOVIČ Tomáš KANICKÝ Viktor OTRUBA Vítězslav

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference 11th Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova analysis of solids; LA-ICP-OES; LIBS
Popis Práce je zaměřena na vývoj rychlých metod analýzy pevných vzorků pomocí metod LA-ICP-AES a LIBS. Výzkum je zaměřen na různé typy pevných vzorků jako kovy, skla a půdní tablety. Pro tyto účely bylo použito zařízení umožňující současné měření emise laserem buzeného plazmatu (LIBS) a signálu LA-ICP-AES. Systém se skládal z laseru Nd:YAG Quantel Brilliant pracující na základná vlnové délce 1064 nm a 4 harmonické vlnové délce 266 nm s opakovací frekvencí pulzů 10 Hz. Emise laserem buzeného plazmatu byla vedena pomocí optického vlákna na vstupní štěrbinu monochromátoru Jobin Yvon TRIAX 320. Aerosol vzorku z ablační komory byl transportován nosným plynem do injektoru ICP spektrometru Jobin Yvon 170 Ultrace. Byly sledovány experimentální parametry ablace jako energie pulzu, zaostření, výběr emisních čar a časový průběh emise pro optimalizaci měření při stanovení prvkového složení různých vzorků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info