Informace o publikaci

Between language play and language game

Logo poskytovatele
Název česky Mezi jazykovou hříčkou a jazykovou hrou
Autoři

RAMBOUSEK Jiří

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Theory and Practice in English Studies. Vol. 2.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova informative texts; little text; language play; language games; crossword puzzle; cryptic clue
Popis Článek se zabývá některými aspekty jazykové hry v angličtině a češtině s důrazem na jazykové hry v užším slova smyslu (hry společenské). Jako doklad toho, že jsou jazykové hry v angličtině oblíbenější a propracovanější, jsou podrobněji popsány křížovky, které v angličtině vykazují podstatně větší škálu obtížností i typů. Zvláštní pozornost článek věnuje jejich britské variantě s tzv. kryptickou legendou. Jde o typ křížovek v češtině neznámý, který pro svou nepřístupnost uniká i pozornosti srovnávacích kulturních studií. Nápověda pro každé slovo v něm představuje samostatnou hádanku, řízenou přesnými pravidly a založenou na komplikované jazykové hře. Závěrem článek uvádí některé příklady jazykové hry v anglické a české literatuře a vyvozuje, že sklon k jejímu užití v českých původních textech lze připsat vlivu prostředí jinojazyčných; je to patrno z toho, že se jazyková hra často objevuje u autorů, kteří se rovněž zabývali překladem z angličtiny (Zábrana, Škvorecký, Hodek).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info