Informace o publikaci

Identifikace modifikátorových genů pozdního kvetení u Arabidopsis thaliana

Autoři

PEŠKA Vratislav LÍZAL Pavel ŘEPKOVÁ Jana RELICHOVÁ Jiřina

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova modifier genes; late-flowering; Arabidopsis thaliana
Popis Variabilita v penetranci a expresivitě u monogenně podmíněných znaků může být způsobena vlivem prostředí i genetickými faktory, například modifikátorovými geny. Modifikátorové geny (modifikátory) suprimují, nebo zesilují, účinek cílových (modifikovaných) genů. U člověka a živočišných modelů byla už popsána řada modifikátorů, které pozměňují účinek alel podmiňujících choroby (vrozená hluchota, cystická fibróza, enzymopatie). U rostlin zatím modifikátory popsány nebyly. Přechod z vegetativní fáze do reprodukční fáze je u rostlin klíčový proces. SpiS96 (dominantní mutace Spi indukovaná na genetickém pozadí raně kvetoucí linie S96) oddaluje kvetení a mění tak rostliny raného fenotypu na pozdně kvetoucí. V této práci byla sledována interakce alely SpiS96 a odlišného genetického pozadí raně kvetoucí linie Columbia (Col). V generaci F2 po křížení SpiS96 s raně kvetoucím standardem S96 dochází k jednoduchému štěpení fenotypových tříd v poměru 1 : 3 (rané : pozdní). V generaci F2 po křížení SpiS96 s raně kvetoucí linií odlišného genetického pozadí Columbia je výsledný fenotypový štepný poměr také 1 : 3 (rané : pozdní), avšak u velké části pozdně kvetoucích rostlin je zřetelné další výrazné prodloužení doby do kvetení oproti rodičovské linii. Existence této fenotypové třídy ukazuje na přítomnost modifikátorových genů pro pozdní kvetení u A. thaliana. V generaci F2 tohoto křížení byla proto provedena rekombinační analýza s cílem identifikace lokusů s takovým modifikačním účinkem. Tímto postupem byla zachycena vazba s markerem nga225 na krátkém raménku 5. chromozomu. Nalezený modifikátorový lokus byl předběžně zmapován do pozice 23,6 +/- 5,1 cM od uvedeného markeru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info