Informace o publikaci

Rodinné prostředí a sebepojetí intelektově nadaných dětí

Autoři

HAJNÁ Věra PORTEŠOVÁ Šárka

Rok publikování 2005
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Rodinné prostředí determinuje vývoj nadaného dítěte. Nejužší sociální prostředí ovlivňuje osobnostní vlastnosti každého jedince, včetně sebepojetí. Zkoumání rodinného prostředí a sebepojetí nadaných dětí je jedním z témat výzkumu nadaných dětí v ČR, jež v současnosti probíhá na FSS MU v Brně. Na výzkumu participovalo 49 nadaných dětí a 60 dětí kontrolní skupiny průměrného věku 8,08 roků. Děti byly do skupin rozděleny podle výkonu v Ravenových barevných progresivních matricích (IQ = 130). Úroveň multidimenzionálního sebepojetí a globálního sebehodnocení jsme zjišťovali pomocí testu sebepojetí pro děti S. Harterové. Údaje o rodinném prostředí jsme získali z rozhovoru, kresby rodiny a Testem rodinných vztahů A. Beneové. Výsledky našeho výzkumu ukazují souvislosti mezi úrovní sebehodnocení a kvalitou citových vztahů v rodině u nadaných dětí i kontrolní skupiny, v některých dimenzích sebepojetí nacházíme rozdíly mezi oběma skupinami. Potvrzuje se nejen důležitost kladných citových vazeb s oběma rodiči, ale také důležitost vztahu s kamarádem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info