Informace o publikaci

On-line database of photometric observations of magnetic chemically peculiar stars

Název česky On-line databáze fotometrických pozorování magnetických chemicky pekuliárních hvězd
Autoři

MIKULÁŠEK Zdeněk JANÍK Jan ZVERKO Juraj ŽIŽNOVSKÝ Jozef ZEJDA Miloslav NETOLICKÝ Martin VAŇKO Martin

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Astronomische Nachrichten
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Klíčová slova stars: chemically peculiar; stars: magnetic fields; stars: variables: general; astronomical databases: miscellaneous
Popis Prezentujeme rozsáhlý projekt On-line Databáze fotometrických pozorování magnetických chemicky pekuliárních hvězd zacílený na shromáždění publikovaných dat fotometrických pozorování megnetických chemicky pekuliárních hvězd (mCP) v optické a blízké infračervené oblasti spektra. Zamýšlená databáze obsahující nyní 107 000 fotometrických měření 102 mCP hvězd bude průběžně doplňována publikovanými a novými fotometrickými daty těchto a 150 dalších mCP hvězd. Navíc pro všechna uvedená data je odhadnuty nejistota měření a efektivní amplitudy světelných křivek.
Související projekty: