Informace o publikaci

New similarity indices for the assignment of relevés to vegetation units of an existing phytosociological classification

Název česky Nové indexy podobnosti pro přiřazení snímků k vegetačním jednotkám existující fytocenologické klasifikace
Autoři

TICHÝ Lubomír

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Plant Ecology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sci.muni.cz/botany/juice.htm
Obor Botanika
Klíčová slova Computerised matching; Constant species; Diagnostic species; Expert system; Fidelity; Similarity; Synoptic table; Vegetation classification.
Popis Článek popisuje možnosti dodatečného přičlenění fytocenologických snímků k vytvořeným vegetačním typům. Srovnává použití indexů podobnosti fytocenologických snímků založených na frekvenci a fidelitě a analyzuje jejich přednosti a nedostatky. Nakonec navrhuje nový index, který kombinuje frekvenci a fidelitu, a nejlépe tak odráží fytocenologickou příslušnost snímků k určitému typu vegetace.
Související projekty: