Informace o publikaci

Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion?

Název česky Odporové síly - příznivé nebo nepříznivé při výkladu mechanického pohybu?
Autoři

BARTOŠ Jiří MUSILOVÁ Jana

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Journal of Physics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://physics.muni.cz/~bartos/resdemexp.html
Obor Teoretická fyzika
Klíčová slova damping; force; oscillator; drag; Newton; Stokes; experiment
Popis Jsou prezentovány levné, snadno realizovatelné a pro studenty atraktivní demonstrační experimenty pro tři typické příklady fyzikálních systémů, u nichž je třeba počítat s odporovými silami: pád tělesa ve vzduchu, tlumený mechanický oscilátor, Foucaultovy proudy. Jsou studovány různé modely odporových isl v rámci elementárního fyzikálního a matematického přístupu. Ukazuje se, že běžně užívaný model lineární závislosti odporové síly vzduchu na rychlosti tělesa je nerealistický. Pohybové rovnice jsou řešeny numericky. Výsledky experimentů jsou porovnávány s grafickými výstupy výpočtů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info