Informace o publikaci

Polymorphisms of NMDA receptor, DRD2 receptor, GABA-A receptor and electrophysiologic variations found in BAEP and MLR in relation to tinnitus manifestation - update

Název česky Polymorfismy NMDA receptoru, DRD-2 receptoru, GABA-A receptoru a variabilita odpovědí BAEP a MLR ve vztahu k manifestaci tinnitu aktualizovaná informace
Autoři

ROTTENBERG Jan ŽALLMANN Miroslav KOSTŘICA Rom JURAJDA Michal

Druh Článek ve sborníku
Konference Abstract Book of 5th Czech-German Workshop
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova tinnitus; genetic polymorphism; BAEP; MLR
Popis Prospektivní studie 105 pacientu prokazující asociace mezi manifestací tinnitu (data získaná z dotazníku), emoní labilitou, Taq I polymorfismem DRD2 receptoru, 3 SN polymorfismy NMDA receptoru a CA repetitivní sekvencí GABA-A receptoru a zmnami v odpovdích BAEP a MLR, které mohou signalizovat desinhibici. Byl nalezen statisticky signifikantní vztah mezi pomrem amplitud vln V/III na intenzitách 90-110 dB (p=0,001). Amplituda vlny Pa korelovala rovnž s tinnitus skóre (p=0,001). Genetická analýza ukazuje signifikantní rozdíl v tinnitus skóre u CA repetitivní sekvence GABRbeta3 podjednotky GABA-A repceptoru (p=0,07) a rozdíl v elektrofyziologických odpovdích u polymorfismu GRIN2a PST (p=0,007). Všechny testované polymorfismy byly konzistentní s Hardy-Weinbergovým ekvilibriem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info