Informace o publikaci

Určení fóra a jeho význam pro spory s mezinárodním prvkem II : (dokončení z čísla 4/2005)

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin advokacie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova arbitration - litigation - analysis of the jurisdiction - applicable law
Popis Cílem stati je analýza norem aplikovaných v místě řešení sporůs důrazem na jeho význam pro spory s mezinárodním prvkem
Související projekty: