Informace o publikaci

Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS

Logo poskytovatele
Autoři

HLADKÁ Zdeňka a kol. KŘIVANCOVÁ Michaela

Rok publikování 2005
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace obsahuje tištěnou část a 2 CD. Tištěná část představuje v souboru studií možnosti využití textů soukromé korespondence pro lingvistický výzkum (témata: teritoriální, sociální a funkční diferenciace současné češtiny; proměny psané komunikace pod vlivem nástupu elektronických médií; jazyk mládeže; genderové komunikační diference aj.). Přiložená CD zachycují 2000 ručně psaných dopisů, 1000 e-mailů a 2000 SMS z let 1990 2005. Dopisy jsou uvedeny jednak v plné textové podobě, jednak ve formě elektronického korpusu (pod vyhledávacím manažerem Bonito Manatee). Všechny texty jsou doprovozeny sociologickými charakteristikami pisatelů i adresátů. Novum v české korpusové lingvistice představují informace o nářečním zázemí pisatelů. Podstatná část textů je morfologicky označkována. Připojeny jsou digitální fotokopie všech ručně psaných dopisů, frekvenční seznamy, statistické přehledy aj.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info