Informace o publikaci

Stratifikace rizika u pacientů s chronickým srdečním selháním pomocí stanovení izovolumického relaxačního času pravé komory tkáňovým dopplerovským zobrazením

Autoři

KINCL Vladimír MELUZÍN Jaroslav ŠPINAROVÁ Lenka HUDE Petr KREJČÍ Jan PANOVSKÝ Roman JARKOVSKÝ Jiří DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2006
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cíl: Cílem studie je stanovení významu izovolumického relaxačního času pravé komory ( RV IVRT) měřeného pomocí tkáňového dopplerovského zobrazení pohybu trikuspidálního anulu, při stratifikaci rizika u pacientů s chronickým srdečním selháním. Soubor a metodika: Celkem 108 pacientů se symptomatickým srdečním selháním a průměrnou ejekční frakcí 24% podstoupilo standardní echokardiografické vyšetření, tkáňové dopplerovské zobrazení pohybů trikuspidálního anulu a pravostrannou srdeční katetrizaci. Pacienti byli dále sledováni po průměrnou dobu 18 měsíců s ohledem na kardiální úmrtí a nefatální kardiální příhody jako je implantace kardioverteru-defibrilátoru a hospitalizace pro kardiální dekompenzaci. Výsledky: Celkový počet kardiálních příhod byl 31; 12 pacientů zemřelo, 19 mělo nefatální příhodu. Statistická analýza ukázala signifikantní rozdíl RV IVRT, středního tlaku v plicnici (AP) a tlaku v zaklínění v plicním řečišti (PCW) mezi zemřelými a žijícími pacienty. Analýza predikce rizika úmrtí či příhody ukázala, že AP a PCW byly jediné parametry s významným vztahem k riziku příhody a úmrtí, i když jistý trend pro RV IVRT byl nalezen pro predikci úmrtí avšak bez dosažení statistické významnosti. Závěr: RV IVRT stanovené pomocí tkáňového dopplerovského zobrazení lze použít jako pomocnou metodu při stratifikaci rizika u pacientů se srdečním selháním.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info