Informace o publikaci

The genus Cochlearia L. (Brassicaceae) in the Eastern Carpathians and adjacent area

Název česky Rod Cochlearia L. (Brassicaceae) východních Karpatech a pilehlých územích
Autoři

KOCHJAROVÁ Judita VALACHOVIČ Milan BUREŠ Petr MRÁZ Patrik

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Botanical Journal of the Linnean Society
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/boj/2006/00000151/00000003/art00005
Obor Botanika
Klíčová slova chromosome number; chromosome size; Cruciferae; DNA content; endopolyploidy; flow cytometry; genome size; karyology; Maramure; morphology; phytosociology; polyploidy; Romania; scurvy grass
Popis Analyzovali jsme status dvou východokarpatských (rumunských) populací rodu Cochlearia v kontrastu se dvěma západokarpatskými druhy tohoto rodu, diploidním C. pyrenaica (2n=12; 2C=0.78pg) a hexaploidním C. tatrae (2n=42; 2C=2.09 pg). Vzhledem k rozdílům v morfologii, 2n=48 a obsahu DNA, 2.82pg, navrhujeme považovat východokarpatské (rumunské) populace za samostatný druh, C. borzaeana (Coman et Nyár.) Pobed. Lektotypus byl vybrán. Nová subasociace Carici flavae-Cratoneuretum Kovács et Felföldy 1958 cochlearietosum borzeanae je popsána. Izolovaná populace C. pyrenaica s.l. z Ukrajiny (2n=2x=12; 2C=0.91 pg) byla rovněž studována, vzhledem k její nejasné taxonomické pozici. Diploidní počet chromosomů 2n=2x=12, byl zjištěn u této izolované populace C. pyrenaica s.l. na Ukrajině. Avšak značný rozdíl ve velikosti genomu odlišuje tuto populaci od západokarpatských.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info