Informace o publikaci

Riccati inequality and other results for discrete symplectic systems

Logo poskytovatele
Název česky Riccatiho nerovnost a další výsledky pro diskrétní symplektické systémy
Autoři

HILSCHER Roman RŮŽIČKOVÁ Viera

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Mathematical Analysis and Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Discrete symplectic system; Quadratic functional; Nonnegativity; Positivity; Riccati inequality; Riccati equation; Conjoined basis; Sturmian theorem
Popis V tomto článku uvádíme několik nových výsledků týkajících se pozitivity a nezápornosti diskrétních kvadratických funkcionálů F přidružených k diskrétním symplektickým systémům. Zejména odvodíme (i) Riccatiho nerovnost pro pozitivitu F se separovanými konci, (ii) charakterizaci nezápornosti F s obecnými konci a (iii) několik nerovností pro perturbované funkcionály a nezápornost F s nulovými konci. Některé tyto výsledky jsou nové i pro speciální případ diskrétních Hamiltonovských systémů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info