Informace o publikaci

Role of genetic variability in antioxidant and DNA reparation enzymes in diabetic nephropathy

Logo poskytovatele
Název česky Role genetické variability v antioxidačních a DNA reparačních enzymech u diabetické nefropatie
Autoři

PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina STEJSKALOVÁ Andrea

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Diabetologia
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Klíčová slova diabetes mellitus; nephropathy; oxidative stress
Popis Diabetická nefropatie (DN) vzniká jako důsledek hemodynamických a metabolických změn doprovázejících diabetes. Významnou patogenetickou determinantou DN je hyperglykémií vyvolaná tvorba reaktivních metabolitů kyslíku (ROS). Rozsah oxidativního poškození závisí na ochraně buněk antioxidačními enzymy. Variabilita v genech pro antioxidační enzymy patří mezi funkční kandidáty potenciálně modulující náchylnost k DN. Oxidativní poškození DNA způsobené ROS aktivuje její reparaci, při které se spotřebovávají energetické substráty a metabolické kofaktory což vede k poškození buňky. Cílem práce bylo zjistit vztah mezi variabilitou v genech pro poly-(ADP-ribóza) polymerázu (ADPRT), superoxid dismutázu (SOD2), katalázu (CAT), glutathione S-transferázu (GST) a náchylností k rozvoji DN.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info