Informace o publikaci

Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie

Logo poskytovatele
Autoři

KVIZDA Martin POSPÍŠIL Tomáš SEIDENGLANZ Daniel TOMEŠ Zdeněk

Rok publikování 2007
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Monografie je výstupem stejnojmenného projektu podporovaného GA ČR. Celý text je organizován do šesti základních kapitol. První kapitola se zabývá základními teoretickými koncepty, které jsou relevantní pro analýzu především mikroekonomických aspektů železničního trhu, vztahu státu a železničních dopravců a působení konkurence na železničním trhu. Druhá kapitola využívá historickou metodu při studiu některých problémů, které jsou přítomny v minulosti i současnosti železnic. Analýza příčin některých současných problémů železnice dala překvapující zjištění, že řada problémů má počátky v dávné historii a mnoho z nich se cyklicky opakuje. Na tuto kapitolu navazuje kapitola třetí, která se zabývá ekonomickou historií železnice. V rámci historické analýzy vývoje světových železnic je aplikována teorie životního cyklu na vývoj železnice, včetně možných důsledků pro tvorbu dopravní politiky. Čtvrtá kapitola je věnována základním principům a důsledkům Evropské dopravní politiky, jež je klíčovým strategickým faktorem rozvoje dopravních systémů členských zemí EU. Při jejím rozboru je využito metod geografické a ekonomické analýzy. Pátá kapitola se zabývá problematikou železniční sítě v českých zemích, zejména otázkou, za jakých podmínek vznikaly jednotlivé tratě a zda tyto podmínky odpovídaly teoretickým kritériím efektivity železničního provozu. Z analýzy historických reálií jsou odvozeny závěry pro fungování současné železniční sítě. Šestá, závěrečná kapitola je zaměřena na analýzu hospodářských výsledků české železnice a analýzu konkurenčního prostředí české železnice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info