Informace o publikaci

Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních. Část IV. Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora

Autoři

VALDHANS Jiří SVOBODOVÁ Klára

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní fórum
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova European Court of Justice; Area of Freedom Security and Justice; Brussels I; Special jurisdiction; Delict; Tort
Popis Článek podává podrobný rozbor judikatury Evropského soudního dvora týkající se jednotlivých pojmů obsažených v čl. 5 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti soudů a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních. Toto ustanovení upravuje příslušnost soudů členských států v případě žalob z deliktního jednání, přičemž příslušnost je dána soudům státu, kde došlo nebo může dojít ke škodné události.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info