Informace o publikaci

Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních. Část VII. Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora

Autoři

VALDHANS Jiří SVOBODOVÁ Klára

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní fórum
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova European Court of Justice; Area of Freedom Security and Justice; Brussels I; Jurisdiction in matters relating to insurance; Jurisdiction over individual contracts of employment
Popis Článek podrobným způsobem rozebírá judikaturu Evropského soudního dvoru vážící se ke speciálním pravomocem ve věcech pojištění a ve věvech individuálních pracovních smluv obsažených v nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti soudů a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních. Speciální pravidla o pravomoci bývají nazývána pravidly ochrannými, neboť jejich cílem je zlepšení postavení subjektu považovaného za slabší stranu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info