Informace o publikaci

Data Analysis and Processing of Biomonitoring Data in the Arrow Project for the Evaluation of Ecological State of Surface Waters in the Czech Republic According to WFD EU

Název česky Analýza a zpracování dat z biomonitoringu v rámci projektu ARROW zaměřeného na hodnocení ekologického stavu povrchových vod v ČR dle WFD EU
Autoři

JARKOVSKÝ Jiří KUBOŠOVÁ Klára KLAPKA Radim KUBÍK Vratislav RÁČEK Jaroslav HODOVSKÝ Jan PETRÁŠ Miroslav

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference EnviroInfo 2007. 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection. Environmental Informatics and System Research. Volume 1. Plenary and session papers.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Znečištění a kontrola vody
Klíčová slova Data Analysis; Biomonitoring; Surface Waters; Ecological State
Popis Projek ARROW (Assessment and Reference Reports of Water monitoring - http://www.cba.muni.cz/arrow/eng) se zabývá implementací Rámcové směrnice pro vodní politiku ES (WFD EU) v problematice monitoringu povrchových vod v ČR. Projekt zahrnuje jak požadavky dle WFD EU tak komplexní zajištění vzorkování či řešení problémů po stránce biologické, analytické, informatické i komunikačních technologií. Nedílnou součástí je též definice a kalibrace referenční sítě lokalit. Projekt staví na dlouhodobém vývoji a rozvoji této problematiky v ČR a je propojen s projektem MŽP ČR navázaným na environmentální monitorovací programy. Na řešení projektu se podílejí odborníci jak z komerčních, tak i vědeckých institucí. Článek se zabývá analýzou a zpracováním dat týkajících se biologických společenstev v rámci biomonitorovací sítě pro hodnocení ekologického stavu povrchových vod.
Související projekty: