Informace o publikaci

Několik poznámek ke konstrukci skutkových podstat ve zvláštní části návrhu trestního zákoníku 2006

Autoři

FENYK Jaroslav

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Carolinae - Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova nullum crimen sine lege; formal conception of crime; material conception of crime; material and formal corrective; qualified circumstances
Popis Kontinentální koncepce skutkové podstaty trestného činu je založena na německé dogmatické doktríně. Nový trestní zákoník vychází z tradičního pojetí trestného činu v českém prostředí a to ze základní, kvalifikované a privilegované skutkové podstaty. Po zrušení materiálního znaku trestného činu se zákonodárce pokouší o více podrobnou a přesnou definici každého trestného činu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info