Informace o publikaci

Podvod, poškozující společné zájmy ES a členských států; vývoj, vymezení, prevence a postih tohoto druhu kriminality

Autoři

FENYK Jaroslav

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Carolinae - Europeizace skutkových podstat některých trestných činů
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Fraud; Financial Interests; Fraudulent Intent; EC Funds; Budget of EC; Corpus Juris
Popis Pojem trestného činu podvodu se v rámci Kontinentu liší. Frankofonní státy vycházejí ze širší definice zahrnující i nedbalostní formu jednání, zatímco středoevropské země, zejména německy mluvící státy se přidržují pouze úmyslného zavinění. Je tedy na místě harmonizovat tuto skutkovou podstatu ve vztahu k ochraně finančních zájmů ES.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info