Informace o publikaci

Nahlédnutí do struktury a funkce lektinu RS20L z bakteriálního fytopatogenu Ralstonia solanacearum

Autoři

ŠULÁK Ondřej KOSTLÁNOVÁ Nikola ADAM Jan MITCHELL Edward IMBERTY Anne WIMMEROVÁ Michaela

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Chem. Listy 101, 425–465 (2007) - VII. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biochemie
Klíčová slova Ralstonia solanacearum - lectin - function - structure
Popis Lektiny jsou proteiny neimunitního původu, které aglutinují buňky a precipitují glykokonjugáty. Tyto lektiny specificky rozpoznávají cukerné zbytky obsažené na povrchu buněčných stěn a membrán, a tak mění fysiologii ovlivňující aglutinaci, mitózu a další biochemické změny v buňce. Jejich specifita je obvykle definována monosacharidy a oligosacharidy, které jsou tak i nejlepšími inhibitory. Zájem o studium lektinů spočívá v jejich široké paletě vlastností a potenciálních aplikací (zemědělství, farmakologie, imunologie, léčba rakovinového bujení atd.). Ralstonia solanacearum je bakteriální fytopatogen způsobující hnilobná onemocněni mnoha ekonomicky významných zemědělských plodin, jako jsou například brambory, rajčata, lilek, banány, tabák a mnoho dalších. Největším problémem je, že proti tomuto patogennímu mikroorganismu doposud nebyla objevena účinná terapie a ani nebyla vyšlechtěna dostatečně resistentní odrůda hospodářských plodin. Rostlinné a živočišné patogeny využívají protein-sacharidových interakcí ke strategii rozpoznávání a invazi do hostitele. Hlavním smyslem studie je porozumění molekulárním mechanismům, které umožňují patogenní bakterii takto napadat, kolonizovat a ovlivňovat fysiopatologii jejich hostitele. Takovéto studie mohou napomoci k vytvoření koncepce účinného boje proti těmto patogenním agens. Dle našich dosavadních znalostí, bakterie R. solanacearum produkuje tři rozpustné lektiny (RSL, RSIIL a RS20L). RSL (MW 9900 Da) jeví cukernou specifitu k L-fukose a částečnou sekvenční homologii s lektinem AAL z houby Aleuria aurantia. RS-IIL (MW 11601 Da) se podobá strukturou i vlastnostmi lektinu PA-IIL z bakterie Pseudomonas aeruginosa, která je lidským podmíněným patogenem. Liší se však cukernou specifitou. Poslední z této trojice je lektin RS20L (MW 19906 Da), který vykazuje vazebnou schopnost k L-fukose, D-manose a D-xylose. Tato práce popisuje strukturu a funkční vlastnosti RS20L. Tento lektin nemá sekvenční homologii s žádnou doposud známou aminokyselinovou sekvencí. Přestože vyřešení krystalové struktury naznačilo vysokou strukturní podobnost s živočišnými galektiny, RS20L D-galaktosu nerozpoznává. Další funkční studie pomocí surface plasmon resonance a mikrokalorimetrických metod umožnily charakterizovat vazebné vlastnosti (afinita, kinetika reakce) a termodynamické parametry.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info