The ZOO of uvby and Hp light curves of magnetic chemically peculiar stars

Základní údaje

Originální název The ZOO of uvby and Hp light curves of magnetic chemically peculiar stars
Název česky ZOO uvby a Hp světelných křivek magnetických chemicky pekuliárních hvězd
Autoři

Další údaje

Citace MIKULÁŠEK, Zdeněk, Juraj ZVERKO, Jiří KRTIČKA, Jan JANÍK, Jozef ŽIŽNOVSKÝ a Miloslav ZEJDA. The ZOO of uvby and Hp light curves of magnetic chemically peculiar stars. In Physics of Magnetic Stars. Nizhnij Arkhyz, Russia: Special Astrophysical Observatory, Russia, 2007. s. 300-309, 10 s. ISBN 5-91155-009-1.
Originální jazyk angličtina
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
WWW
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova light variability; light curves; chemically peculiar star; origin of the light variation

Anotace

Předkládáme předběžné výsledky zobecněné komponentové analýzy světelených křivek 82 magnetických chemicky pekuliárních (dále mCP) hvězd aplikované na 54 tisíc jednotlivých fotometrických pozorování v barvách uvby a Hp vzatých z "On-line database of photometric observations of mCP stars". Ukazujeme, že všechny pozorované světelné křivky mohou být s dostatečnou přesností popsány 5 parametry harmonických polznomů 2. řádu a že 3. a vyšší řády jsou už jen šum. Zjistili jsme, že převážná většina světelných křivek v uvbyHp může být dostatečně dobře reprezentován lineární kombinací konstantního členu a jedné či dvou(zcela výjimečně tří) základních, vzájemně ortonormálních funkcí, což redukuje počet nezbytně nutných parametrů k popisu sady světelných křivek dotyčné hvězdy. Zatímco tvar jednotlivých světelných křivek závisí na individuálním rozložení fotometrických skvrn po povrchu hvězdy,její amplituda závisí na mechanismu proměnnosti. K popisu amplitudy světelných křivek jsme zavedli robustní veličinu nazvanou efektivní amplituda. Použitím PCA na soubor efektivních amplitud křivek v 5 barvách jsme nalezli nejméně 3 odlišné zdroje proměnnosti projevující se odlišnou závislostí amplitudy na vlnové délce. Amplitudy všech křivek obsahují složku monotonně klesající s rostoucí vlnovou délkou. 2. složka dosahuje zjevný extrém v barvě v a je v antifázi s ostatními čtyřmi barvami. Objevuje se ve chladných mCP hvězdách se silnou chemickou pekuliaritou. 3. složka odpovídá zjevné odlišnosti světelných křivek v barvě u nalezené u několika málo mCP hvězd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info