The ZOO of uvby and Hp light curves of magnetic chemically peculiar stars

Název česky ZOO uvby a Hp světelných křivek magnetických chemicky pekuliárních hvězd
Autoři MIKULÁŠEK Zdeněk ZVERKO Juraj KRTIČKA Jiří JANÍK Jan — ŽIŽNOVSKÝ Jozef — ZEJDA Miloslav
Druh Článek ve sborníku
Citace MIKULÁŠEK, Zdeněk, Juraj ZVERKO, Jiří KRTIČKA, Jan JANÍK, Jozef ŽIŽNOVSKÝ a Miloslav ZEJDA. The ZOO of uvby and Hp light curves of magnetic chemically peculiar stars. In Physics of Magnetic Stars. Nizhnij Arkhyz, Russia: Special Astrophysical Observatory, Russia, 2007. s. 300-309, 10 s. ISBN 5-91155-009-1.
Originální jazyk angličtina
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
WWW http://w0.sao.ru/Doc-en/Science/Public/Conf/
Klíčová slova light variability; light curves; chemically peculiar star; origin of the light variation

Předkládáme předběžné výsledky zobecněné komponentové analýzy světelených křivek 82 magnetických chemicky pekuliárních (dále mCP) hvězd aplikované na 54 tisíc jednotlivých fotometrických pozorování v barvách uvby a Hp vzatých z "On-line database of photometric observations of mCP stars". Ukazujeme, že všechny pozorované světelné křivky mohou být s dostatečnou přesností popsány 5 parametry harmonických polznomů 2. řádu a že 3. a vyšší řády jsou už jen šum. Zjistili jsme, že převážná většina světelných křivek v uvbyHp může být dostatečně dobře reprezentován lineární kombinací konstantního členu a jedné či dvou(zcela výjimečně tří) základních, vzájemně ortonormálních funkcí, což redukuje počet nezbytně nutných parametrů k popisu sady světelných křivek dotyčné hvězdy. Zatímco tvar jednotlivých světelných křivek závisí na individuálním rozložení fotometrických skvrn po povrchu hvězdy,její amplituda závisí na mechanismu proměnnosti. K popisu amplitudy světelných křivek jsme zavedli robustní veličinu nazvanou efektivní amplituda. Použitím PCA na soubor efektivních amplitud křivek v 5 barvách jsme nalezli nejméně 3 odlišné zdroje proměnnosti projevující se odlišnou závislostí amplitudy na vlnové délce. Amplitudy všech křivek obsahují složku monotonně klesající s rostoucí vlnovou délkou. 2. složka dosahuje zjevný extrém v barvě v a je v antifázi s ostatními čtyřmi barvami. Objevuje se ve chladných mCP hvězdách se silnou chemickou pekuliaritou. 3. složka odpovídá zjevné odlišnosti světelných křivek v barvě u nalezené u několika málo mCP hvězd.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info