Informace o publikaci

The ZOO of uvby and Hp light curves of magnetic chemically peculiar stars

Název česky ZOO uvby a Hp světelných křivek magnetických chemicky pekuliárních hvězd
Autoři

MIKULÁŠEK Zdeněk ZVERKO Juraj KRTIČKA Jiří JANÍK Jan ŽIŽNOVSKÝ Jozef ZEJDA Miloslav

Druh Článek ve sborníku
Konference Physics of Magnetic Stars
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta Rektorát

Citace
WWW http://w0.sao.ru/Doc-en/Science/Public/Conf/
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Klíčová slova light variability; light curves; chemically peculiar star; origin of the light variation
Popis Předkládáme předběžné výsledky zobecněné komponentové analýzy světelených křivek 82 magnetických chemicky pekuliárních (dále mCP) hvězd aplikované na 54 tisíc jednotlivých fotometrických pozorování v barvách uvby a Hp vzatých z "On-line database of photometric observations of mCP stars". Ukazujeme, že všechny pozorované světelné křivky mohou být s dostatečnou přesností popsány 5 parametry harmonických polznomů 2. řádu a že 3. a vyšší řády jsou už jen šum. Zjistili jsme, že převážná většina světelných křivek v uvbyHp může být dostatečně dobře reprezentován lineární kombinací konstantního členu a jedné či dvou(zcela výjimečně tří) základních, vzájemně ortonormálních funkcí, což redukuje počet nezbytně nutných parametrů k popisu sady světelných křivek dotyčné hvězdy. Zatímco tvar jednotlivých světelných křivek závisí na individuálním rozložení fotometrických skvrn po povrchu hvězdy,její amplituda závisí na mechanismu proměnnosti. K popisu amplitudy světelných křivek jsme zavedli robustní veličinu nazvanou efektivní amplituda. Použitím PCA na soubor efektivních amplitud křivek v 5 barvách jsme nalezli nejméně 3 odlišné zdroje proměnnosti projevující se odlišnou závislostí amplitudy na vlnové délce. Amplitudy všech křivek obsahují složku monotonně klesající s rostoucí vlnovou délkou. 2. složka dosahuje zjevný extrém v barvě v a je v antifázi s ostatními čtyřmi barvami. Objevuje se ve chladných mCP hvězdách se silnou chemickou pekuliaritou. 3. složka odpovídá zjevné odlišnosti světelných křivek v barvě u nalezené u několika málo mCP hvězd.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info