Informace o publikaci

Prof. MUDr. Vladimír Kořístek, DrSc. – 80 let

Autoři

GREGOR Zdeněk

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova Laudation; Koristek
Popis Profesor Kořístek – emeritní přednosta II. chirurgické kliniky FM MU se 14. května 2007 dožívá osmdesátin. V roce 1964 přešel na II. chirurgickou kliniku FN u sv. Anny v Brně, vedenou profesorem J. Navrátilem, když rok před tím obhájil habilitační práci z oblasti cévní chirurgie. V roce 1965 – 1966 absolvoval stáž v cévní chirurgii a kardiologii v Houstonu, kde poznal idoly těchto oborů prof. M. dr. Bakeyho a D. Cooloyho. Po návratu ze stáže se začíná věnoval kromě cévní chirurgie i kardiochirurgii. Po odchodu profesora Navrátila do Vídně pak kromě všeobecné chirurgie rozvíjí v cévní chirurgii, zvláště v oblasti periferních cév, abdominální aorty a pánevního řečiště a extrakraniálních cév. Stále více se zabývá kardiochirurgií. 1.března 1970 se stává přednostou II. chirurgické kliniky a vedoucím II. chirurgické katedry UJEP. Ve svých 43 letech je jmenován mimořádným profesorem. Od roku 1968 však systematicky kromě klinické práce rozvíjí experimentální chirurgii se zaměřením na transplantace jater ale i v oblasti srdeční chirurgie. Po intenzivní experimentální práci publikuje v roce 1975 monografii „Experimental Liver Transplantation“, která je podkladem pro doktorskou disertaci v r. 1976 a v r. 1977 je jmenován řádným profesorem. Mezitím však začíná cíleně pracovat na koncepci kliniky a jejím rozvoji, Prosazuje v roce 1972 zahájení přístavby II. chirurgické kliniky, z níž se později stává kardiochirurgické centrum. Jež se časem transformovalo na Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, ředitelem Centra se stal žák profesora Kořístka prof. Jan Černý. Nezapomenutelně se zapsal do historie české chirurgie první úspěšnou klinickou transplantací jater v tehdejším Československu, kterou se svými týmem uskutečnil dne 2.2.1983 na II. chirurgické klinice o to velkým úspěchem, že tato transplantace byla úspěšná a pacient po 24 letech žije. Profesor Kořístek je držitel mnoha odborných a společenských ocenění. Z II. chirurgické kliniky odešel v roce 1991 a dále pracoval na chirurgických pracovištích v nemocnici Hustopeče, Blansko a Polička. Nyní ještě provozuje ambulantní chirurgickou praxi. Patří k průkopníkům cévní, srdeční a transplantační chirurgie. Kromě transplantace jater se zasloužil o rozvoj chlopenní chirurgie, léčby ischemické choroby srdeční, revaskularizaci myokardu a v ČR má prioritu v zavádění podpůrných srdečních mechanismů v klinice. Vychoval řadu odborníků a hodnotil je podle jejich schopností a odvedené práce. Právem mu patří za jeho celoživotní odbornou práci a přístup k personálu náš velký dík. Je obdivuhodné, s jakou vitalitou dokáže dodnes pracovat. Přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info