Informace o publikaci

Stav orálního zdraví u nespolupracujích dětí ošetřených v celkové anestezii

Autoři

PANTUČEK Lukáš KUKLETOVÁ Martina HALAČKOVÁ Zdenka KUKLOVÁ Jarmila IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference VI. Jindřichohradecké dny
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova anxious-mentally retarded-dmft-fisher exact test
Popis Cíl studie: Cílem studie bylo porovnat stav orálního zdraví u nespolupracujících anxiózních a mentálně postižených dětí, ošetřených v celkové anestezii mezi roky 2002 až 2004 na Stomatologické klinice Lékařské fakulty v Brně. Materiál a metodika: Použili jsme stomatologické záznamy 141 dětí (prům. věk 11.16, SD 2.95 )ve věkovém rozmezí 6-19 let a záznamy 28 dětí mladších 6 let (prům. věk 3.73, SD 1.41),. Data jsme shromáždili a následně vyhodnotili pomocí Fisherova exaktního testu. Výsledky: Děti 6-19 let: MR versus A: KPE: 6.16, 4.94, K: 5.16, 4.26, P: 0.61, 0.49, E: 0.34, 0.19, RI(%): 6.27, 7.52. U anxiózních dětí byl signifikantně vyšší počet zubů určených k extrakci, oproti zubům s kazem (p=0.0013), i oproti prořezaným zubům (p=0.005). Děti mladší 6 let: MR versus A: kpe: 7.57, 5.29 (p=0.013), k: 7.29, 4.9 (p=0.0088), p: 0.29, 0.1, e: 0.0, 0.29, ri(%): 3.17, 2.38. U dětí mentálně postižených byl signifikantně vyšší počet zubů určených k extrakci, oproti zubům s kazem (p=0.029), i oproti prořezaným zubům (p=0.00046). Závěr: Závěry studie dokazují, že rozdíly ve výsledcích mezi anxiózními dětmi a dětmi s mentálním postižením jsou statisticky signifikantně významné. U obou vyšetřovaných skupin jsou získaná data významně vyšší než v běžné populaci. Zjistili jsme, že je nutné zaměřit preventivní výukové programy na nespolupracující děti a jejich rodiče, příp. opatrovnické osoby a zvláště na anxiózní děti, které odmítají stomatologické prohlídky i ošetření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info